شرکت در چهارمین دوره جایزه کتاب سال یزد ثبت نام

جوایز کتاب سال یزد:  

در جایزه کتاب سال یزد، سه عنوان جایزه پیش بینی شده است.

عنوان کتاب برگزیده:

در هر گروه یک کتاب به عنوان کتاب برگزیده انتخاب خواهد شد. این عنوان می تواند به صورت مشترک بین دو یا چند کتاب هم در نظر گرفته شود.

عنوان کتاب شایسته تقدیر:

در هر گروه یک کتاب به عنوان کتاب شایسته تقدیر انتخاب خواهد شد. این عنوان می تواند به صورت مشترک بین دو یا چند کتاب هم در نظر گرفته شود.

جایزه ناشر برتر:

در هر دوره یک ناشر از بین ناشرین فعال در استان یزد به پیشنهاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تایید هئیت داوران به عنوان ناشر برتر مرفی خواهد شد. جایزه ناشر برتر با جایزه کتاب شایسته تقدیر، همسان است.

 

در هر دوره از این جایزه با توجه به شرایط، جوایز تعیین و اهدا می شود:

دوره اول:

کتاب برگزیده: لوح تقدیر، تندیس، یک عدد سکه تمام بهار آزادی 

کتاب شایسته تقدیر: لوح تقدیر، تندیس، یک عدد سکه نیم بهار آزادی 

دوره دوم:

کتاب برگزیده: لوح تقدیر، تندیس، یک عدد سکه تمام بهار آزادی 

کتاب شایسته تقدیر: لوح تقدیر، تندیس، یک عدد سکه نیم بهار آزادی 

دوره سوم:

کتاب برگزیده: لوح تقدیر، تندیس، مبلغ 50 میلیون ریال هدیه نقدی

کتاب شایسته تقدیر: لوح تقدیر، تندیس، مبلغ 25میلیون ریال هدیه نقدی

دوره چهارم:

کتاب برگزیده: لوح تقدیر، تندیس،  مبلغ 100 میلیون ریال هدیه نقدی

کتاب شایسته تقدیر: لوح تقدیر، تندیس، مبلغ 50 میلیون ریال هدیه نقدی

 معرفی جایزه کتاب سال استان یزد جایزه کتاب سال استان یزد یادمان شهید آیت ا... صدوقی بر اساس رویکرد توسعه فرهنگی اجتماعی بنا نهاده شده است. خانه فرهنگ صدوقی، حامی و مجری برگزاری این جایزه است که هرسال همزمان با سالروز شهادت آیت الله صدوقی و روز قلم در یزد برگزار می شود. این - ادامه

  • آدرس: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید صدوقی، پلاک 4
  • کدپستی: 8913679335
  • تلفن: 0353395
  • ایمیل: pr@sadoughi.com

شبـکه های اجتماعی: